Siirry sisältöön

Yrityksen oma podcast | Miksi, mitä ja miten?

Tässä artikkelissa avaamme, mitä yrityspodcasteilla ylipäätään tarkoitetaan ja miten niiden avulla voidaan kasvattaa liiketoimintaa.

Miksi yrityspodcast kannattaa?

Oletko pohtinut, miksi osa yrityksistä käyttää resurssejaan podcastin tekemiseen? Jos Asennestudion asiantuntijoilta kysytään, vastaus on selkeä: podcast antaa yritykselle mahdollisuuden syventää suhteitaan asiakkaisiinsa ja kohdeyleisöönsä. Yrityksen oma podcast on intiimi tapa viestiä arvoista, tuotteista ja toiminnasta, ja voi toimia tehokkaasti sekä brändin rakentamisen että myynnin tukemisen välineenä.

Podcast ja brändin rakentaminen

Podcast on jo lähtökohtaisesti mediana muita intiimimpi. Audio tulee lähelle ja herättää tunteita. Kun tähän vielä lisätään kuulijoille tuttu tai samaistuttava juontaja, pääsee yritys myös totutumpaa lähemmäs kohderyhmäänsä.

Podcastin juontajan kertoessa omin sanoin yrityksen tarinaa, avatessa sen arvoja ja kuvaillessa kulttuuria kuulijat oppivat tuntemaan brändin persoonana, ei vain liiketoimintana tai tuotteina. Inhimillinen lähestymistapa voi parhaimmillaan luoda vahvempia siteitä asiakkaisiin, kasvattaa asiakasuskollisuutta ja lisätä kiinnostusta brändiin. Ennen kaikkea se auttaa rakentamaan haluttua brändimielikuvaa.

Podcast myynnin tukena

Myös myynti voi hyötyä merkittävästi yrityksen omasta podcastista. Podcast voi kyllä toimia mainoskanavana tuotteille ja palveluille, mutta oikeastaan niiden tehokkuus piilee siinä, että ne eivät ole suoria mainoksia. Podcast tarjoaa kuulijalleen arvoa ja luo siinä sivussa tietoisuutta yrityksen tarjoamista ratkaisuista. Kun podcastin kuulija saa arvokasta tietoa itselleen tärkeästä aiheesta ja hyötyy siitä, hän on todennäköisesti sen jälkeen kiinnostunut myös yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista.

Podissa jaettu lisätieto ja vinkit voivat auttaa asiakkaita hyödyntämään yrityksen tuotteita ja palveluita paremmin. Kuulijoille voidaan myös tarjota vain podcastista saatavia etuja tai kampanjoita myyntiä vauhdittamaan. Parasta on tietenkin se, että tyytyväiset asiakkaat ovat taipuvaisempia pysymään uskollisina ja suosittelemaan yritystä eteenpäin.

Yrityspodcast on asiantuntijuuden kanava

Suosittelemme yrityspodcastin perustamista erityisesti brändeille, jotka tahtovat positioida itsensä alan parhaiksi asiantuntijoiksi. Podcastin sisältörunko kannattaa suunnitella niin, että jokaisessa jaksossa jaetaan arvokasta tietoa alasta, neuvoja tuotteiden käyttöön tai vaikkapa käsitellä alan mielenkiintoisia ilmiöitä – aina kuitenkin niin, että kuulija saa jotain, mitä ei muilta toimijoilta saa.

Podcast sopii siis markkinointikanavaksi erityisesti silloin, kun halutaan erottautua kilpailijoista.

Otetaan esimerkki!

Olet ostanut vanhan talon ja haaveilet sen kunnostamisesta. Perehdyt aiheeseen intohimolla: luet artikkeleja pinkopahvien kiinnityksestä, kaivat keskustelupalstoilta vertailuja puuvahoista ja mietit, kannattaisiko valita kalkkimaali vai se toinen. Vietät iltasi Instagramin rakennustilejä selaillen ja käyt lenkillä korvissasi juuri omaa, upeaa vanhaa taloaan kunnostavan juontajan ja sen yhden maalibrändin podcast. Kun suuri päivä vihdoin koittaa, seisot rautakaupan hyllyllä ja edessäsi on kahden brändin öljyvahaa.

Ensimmäisen kyllä tunnistat joskus näkemästäsi televisiomainoksesta. Avaat nopeasti puhelimen ja kurkkaat Instagramin: kuvia terasseista ja sudeista.

Katsot toista purkkia. Mieleesi tulee se podcastjakso, jossa käytiin läpi parhaat vinkit ikivanhan lautalattian käsittelyyn. Juontajan ”älkää sit koskaan tehkö tätä” -tarina kaikuu päässäsi ja muistat, että mokan jälkeen juuri tällä öljyvahallahan homma korjattiin.

Kumman valitset?

Yritysten omat podcastit ovat nousseet viime vuosina syystäkin suosioon. Henkilökohtainen, intiimi tapa jakaa tietoa auttaa rakentamaan luottamusta ja vahvempaa brändiä.

Miikkael Anttila
Audio Creative, Asennestudio